fbpx Lena Andersen - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Lena Andersen

Daglig leder


Lena har jobbet i Skrapeklev barnehage siden 2001. Hun har tatt sin utdannelse som førskolelærer på Høyskolen i Telemark med fordypning i administrasjon og ledelse. Hun har jobbet som daglig leder siden desember 2014, og før det jobbet som pedagogisk leder i barnehagen. Lena har tatt videreutdannelse innen veiledning, Arbeids- og organisasjonspsykologi, «Ledelse i en lærende barnehage» og Nasjonal lederutdanning ved BI i Oslo. Lena har hovedansvaret for den daglige driften i barnehagen. I tillegg til det administrative er Lena opptatt av hvordan vi hele tiden kan utvikle oss som organisasjon. I det ligger både pedagogisk forankring, personalutvikling, det kvalitetsmessige innholdet i barnas hverdag og samarbeid både internt og eksternt. Lena liker godt å undre seg/filosofere sammen med både store og små og er opptatt av å være imøtekommende og på tilbudssiden. Tanken er at du alltid skal kunne komme til kontoret og møte en åpen dør og bli tatt imot på en god måte.

 

Utviklet av: Folkebadet