fbpx Ansatte - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Ansatte

Lena Andersen

Daglig leder


Lena har jobbet i Skrapeklev barnehage siden 2001. Hun har tatt sin utdannelse som førskolelærer på Høyskolen i Telemark med fordypning i administrasjon og ledelse. Hun har jobbet som daglig leder siden desember 2014, og før det jobbet som pedagogisk leder i barnehagen. Lena har tatt videreutdannelse innen veiledning, Arbeids- og organisasjonspsykologi, «Ledelse i en lærende barnehage» og Nasjonal lederutdanning ved BI i Oslo. Lena har hovedansvaret for den daglige driften i barnehagen. I tillegg til det administrative er Lena opptatt av hvordan vi hele tiden kan utvikle oss som organisasjon. I det ligger både pedagogisk forankring, personalutvikling, det kvalitetsmessige innholdet i barnas hverdag og samarbeid både internt og eksternt. Lena liker godt å undre seg/filosofere sammen med både store og små og er opptatt av å være imøtekommende og på tilbudssiden. Tanken er at du alltid skal kunne komme til kontoret og møte en åpen dør og bli tatt imot på en god måte.

 

Ingunn Knutsen

Assisterende daglig leder


IMG_0392

Ingunn har vært assisterende daglig leder siden desember 2014. Dette innebærer at hun arbeider en dag i uken på kontor. Her er hun en samarbeidspartner med Lena, og jobber tett sammen med henne rundt både det administrative, pedagogiske og i forhold til personal.

Utviklet av: Folkebadet