fbpx De tre pedagogene - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

De tre pedagogene

Våre barn er genuine — de skal erobre universet 

Vi står for et bilde av barnet som en ressurs med enorme muligheter, svært rikt utrustet helt fra fødselen, fylt av evner og gode egenskaper”.

– Loriz Malaguzzi—

Barndommen er stadig i endring. Vi kan derfor ikke forankre vår rolle som pedagog i vår egen barndom. Vi kan ikke tillate oss å stagnere som voksne, men må bruke refleksjon og være endringsdyktige for hele tiden å være i takt med utviklingen i samfunnet. Vår oppgave er å hjelpe barnet med å skape mening.

Vår årsplanen skal være et verktøy i vårt pedagogiske arbeid. Den tar utgangspunkt både i Reggio Emilias pedagogiske filosofi – som er utviklet i en by i Nord-Italia og Rammeplan for barnehager. Vi er også en del av et nettverk kalt ”Blikket for barna”. Dette nettverket består av barnehager i Grenland som også er inspirert av filosofien.

REGGIO EMILIAS FILOSOFI

Denne filosofien bygger på tanken om at det er 3 pedagoger i barnehagen: Den voksne, barnet og det fysiske læringsmiljøet.

Med bakgrunn i dette velger vi å dele inn gruppene etter alder/modning. Barna skal sikres vennskap og et godt sosialt- og utfordrende lærings -miljø, hvor tema og aktiviteter er tilpasset hver enkelt aldersgruppe.

 

IMG_3820

Ett barn har hundra språk 
men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. 

Leken och arbetet, 
verkligheten och fantasin, 
vetenskapen och fantasteriet, 
det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser.

IMG_0060

Utviklet av: Folkebadet