fbpx Avdelinger - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Avdelinger

For barna, barnas foreldre og for oss som jobber her er det viktig å dokumentere det vi holder på med. Til å dokumentere hendelser og prosesser har vi god hjelp fra moderne og allsidig digitalt utstyr.

NORD

Nord er avdelingen for ettåringene. Her legger vi vekt på barnas individuelle behov – de sover når de er trøtte og får mat når de er sultne.

SYD

Toåringene på Syd har et stort behov for fysisk aktivitet og er mye i bevegelse. De viser stor glede ved å uttrykke seg gjennom dans, sang og musikk. Barna bruker mer og mer tid på lek, men har fortsatt et stort behov for et trygt fang å krype opp i.

VEST

Den finmotoriske utviklingen blir stimulert på Vest. Treåringene skaper gjenbrukskunst og spiller rollespill der de også får utløp for utkledningstrang.

ØST

Øst er avdelingen for fireåringene. Vi er opptatt av å gi dem gode rutiner og rammer, men legger samtidig vekt på å bygge på aktivitetene rundt barns lek.

UNIVERSET

Universet er siste post på veien til å bli skolebarn. De store barna, femåringene, har et eget stort og lyst bygg der det er tilrettelagt for å jobbe med skoleforberedende aktiviteter.

Utviklet av: Folkebadet