fbpx Nyttig informasjon - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Nyttig informasjon

Vi skal til enhver tid etterstrebe utvikling og kvalitet i Skrapeklev barnehage – derfor ønsker vi å synliggjøre hvilke retningslinjer vi har å forholde oss til. Dette er en stor del av grunnlaget for våre tanker rundt det pedagogiske innholdet i hverdagen.

For året 2018/19 (samt siste semester i 2019) skal hele personalet delta på et studie som omhandler «Barnehagemiljø og krenkelser».  Studiet taes i samarbeid med Høgskolen i innlandet. Formålet er å gi personalet mer kompetanse i forhold til mobbing og krenkelser i barnehagen. Vi skal strekke oss mot følgende optimale, kollektive tilstand: «I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø».

 

 

For året 2017/18 vil hele personalet delta på implementerings arbeidet av ny Rammeplan for barnehager som er ny av 2017.

Rammeplan 2017

 

Vi jobber kontinuerlig med å holde oss faglig oppdatert. Alle i personalet deltar i refleksjongruppe 1 gang i uken. Dette innebærer at vi året (2016/17) har lest og reflektert rundt innholdet i boken: «Se barnet innenfra – hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen».

Trygghetssirkelen

For barnehage året 2015/16 har vi oppfølging fra kurset «De utrolige årene». Dette er en opplæring som hele personalet har deltatt på i regi av PPT i Porsgrunn kommune. Dette er et program utarbeidet av Carolyn Webster-Stratton som går ut på å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. For dere som ønsker å vite mer om dette, ta kontakt med personalet.

Utviklet av: Folkebadet