fbpx Progresjonsplan - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Progresjonsplan

Progresjonsplan

«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.» I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.»

Vi skal bidra til et læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring – progresjon innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.

Utviklet av: Folkebadet