fbpx De voksne - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

De voksne

Vi definerer den voksne pedagogen som alle voksne som jobber i Skrapeklev barnehage. Vårt barne syn har stor betydning for det enkelte barns hverdag, og hvordan vi viser barna omsorg og kjærlighet.

 

IMG_9608

 

For oss i Skrapeklev barnehage innebærer dette at den voksne skal:

 • Være endringsdyktig
 • Være aktivt tilstede og lyttende i møte med barnet og gi det tid
 • Være i dialog med barnet. Det må være tid og rom for samtaler og undring
 • Veilede ved hjelp av reflekterende spørsmål for at barnet selv skal finne egne løsninger
 • Vise ydmykhet og respekt. I dette ligger også å kunne ta det enkelte barns perspektiv
 • Anerkjenne at barn har ulike ressurser, og gi dem muligheter til å bruke
 • «De hundre språk” (jmf. Reggio Emilia filosofien)
 • Tilegne oss kunnskap om hvert enkelt barn og etterstrebe en betydningsfull hverdag for barnet
 • Være engasjert og raus i hverdagen samt bruke humor og glede — for å skape trivsel.
 • Legge til rette for at barnet skal ha innflytelse i sitt eget liv
 • Observere og reflektere over hva barnet er interessert i, og prøve å finne løsninger i det fysiske læringsmiljøet som kan stimulere til aktivitet
 • Tilrettelegge for gode relasjoner og et variert læringsmiljø
Utviklet av: Folkebadet