fbpx Barna - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Barna

Vi definerer barnet som pedagog fordi det har ressurser til å utvikle eget og andres liv. Barnet har iboende muligheter og ”De hundre språk” er et bilde på dette.

IMG_3851

For oss i Skrapeklev barnehage innebærer dette at barnet skal:

  • Oppleve mestring og kunne strekke seg mot neste utviklingstrinn
  • Møte et fysisk læringsmiljø tilpasset de ulike aldersnivåene
  • Få tid til å opparbeide relasjoner til omgivelsene sine
  • Få tid og rom til å utfolde seg i lek, forskning og andre selvvalgte aktiviteter
  • Få konsentrere seg om temaer/områder som de har spesiell interesse for
  • Få videreutvikle sin sosial kompetanse og empati gjennom uavbrutt samspill med andre barn
Utviklet av: Folkebadet