fbpx Det fysiske læringsmiljøet - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Det fysiske læringsmiljøet

Vi definerer det fysiske læringsmiljøet til alt som omgir barnet. Det vil si inne– og ute miljøet i barnehagen.

 

Syd 487

 

 

For oss i Skrapeklev barnehage innebærer dette at det fysiske miljøet skal:

  • Være en læringsarena som fremmer barnets utvikling på ulike områder
  • Inspirere til undring og forskning
  • Gi rom for å bearbeide inntrykk og opplevelser
  • Inneholde rekvisitter, samt materiell som ikke er forhåndsdefinert
  • Være oversiktlig
  • Endres etter behov
  • Innebære en progresjon – alt til sin tid
  • Ha et felles lager av gjenbruksmateriell
Utviklet av: Folkebadet