fbpx Sanseopplevelser og estetiske uttrykksformer på 2 års avdelingen - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Sanseopplevelser og estetiske uttrykksformer på 2 års avdelingen

Barn er sansende vesener. De opplever og erfarer verden gjennom kroppen og sansene. Ved å bli kjent med verden rundt seg, og materialene som omgir dem, får barna kjennskap til verden de lever i. Det er derfor viktig å gi dem mulighet til å utforske omgivelsene sine. I dette prosjektet, på 2 års avdelingen, ble det ikke lagt noen føringer for hvordan aktiviteten skulle gjennomføres. Barna fikk utforske selv og følge sine egne impulser, uten ytre press og forventninger fra voksne. Barna fikk mulighet til både å utforske individuelt og i fellesskap.

Utviklet av: Folkebadet