fbpx Barnas årskalender i Skrapeklev barnehage - Skrapeklev Barnehage i PorsgrunnSkrapeklev Barnehage i Porsgrunn

Barnas årskalender i Skrapeklev barnehage

Vi i Skrapeklev barnehage valgt oss ut et overordnet tema for året – på bakgrunn av ny Rammeplan. Vi skal i den forbindelse jobbe mer tverrfaglig i tema og prosjektarbeid sammen med barna. Vi skal fange opp barnas interesser og deres rett til medvirkning i egen hverdag.

Vi har valgt oss «LIVS MESTRING» som overordnet tema – og som skal speiles gjennom hele året. Gjennom barnehagens fagområder skal omsorg og lek, forsking, utvikling og modning gå hånd i hånd for å bidra til å legge grunnlaget for et godt liv. vi skal vekselvis jobbe både spontant og planlagt.

Når vi tenker livsmestring mener vi:

 • Godt utviklet språk til å samhandle og uttrykke seg
 • Bli kjent med egne og andres følelser og lære å regulere følelsene
 • Gode lekeferdigheter
 • Få være en del av fellesskapet  og utvikle vennskap
 • Ha tro på seg selv og være stolt av seg selv
 • Sosial og faglig kompetanse
 • Lære seg å se konsekvenser av valg og vise ansvarlighet
 • Evne til å se andre og ta andres perspektiv
 • Evne til å stå opp for seg selv og andre
 • Evne til å sette grenser
 • Evne til å tenke positivt og se muligheter
 • Evne til å ta vare på seg selv – god fysisk og psykisk helse
 • Evne til å tåle motstand
 • Oppleve mestring

 

 

Overordnet tema for året: LIVSMESTRING

August: Oppstart for nye barn, Sommerfest arrangert av FAU

September: Tur måned for alle avdelingene, Avdeling Øst skal på gårdsbesøk.

Oktober: «Kroppen og følelsene»

November: «Kroppen og følelsene»

Desember: Lucia og Nissefest

Januar:

Februar: Karneval

Mars: «Gjenbruk og kreativitet». – «Fra søppel til gull»

April: Tur måned for alle avdelingene, påskefrokost

Mai: Dekorasjon av barnehagen, OL-uke, vårfest og Barnas Dag.

Juni: Teaterfestival, sommerfest/avslutning for barna på Universet.

Juli: «Vann og vannlek»

IMG_0096

 

 

 

Utviklet av: Folkebadet